Cà phê Rang Xay Golden Coffee

160.000

Chỉ tiêu Chất Lương Chủ Yếu:

  • Độ ẩm :<=5%
  • Hàm lượng cafein :>=1,0%
  • Aflatoxin :<=10ppb
  • TSBTNM-M :<=102 bt/ml